Данни на банката

ИНН 232000667057. ОГРНИП 311236631300043. Ул. Навагинская 16 кВ. 41. Р / с 40802810101000067678. В. ПАО Банк Зенит Москва БИК 044525272. КС 30101810000000000272. ИП Мхеидзе Георги Валентинович