საბანკო რეკვიზიტები

თუნუქის 232000667057. OGRNIP 311236631300043. ნავაგინსკაიას ქუჩა, 16 კვ. 41. რ / ს 40802810101000067678. V. PJSC ბანკი Zenit მოსკოვი Bic 044525272. CS 3010181000000000272. IP Mheidze გიორგი ვალენტინოვიჩი